Instruments d’avaluació: la base d’orientació

Què és?

Una base d’orientació no és més que una llista amb els aspectes que cal tenir en compte abans de dur a terme una tasca o amb els passos a seguir per realitzar-la. De fet, a l’equip de coordinació de Sense notes, ens agrada més anomenar-lo Full de ruta, ja que descriu millor el que és, però a hores d’ara ja no li canviarem el nom.

Continue reading “Instruments d’avaluació: la base d’orientació”